Tag: choroba przewlekła

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych (żałoba, strata, depresja, próba samobójcza, choroba przewlekła, skutki pandemii) – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Zdobycie wiedzy z zakresu psychologii żałoby i straty Nabycie wiedzy o tym, na czym polega pomoc uczniowi w sytuacjach trudnych oraz umiejętności w zakresie wspierania ucznia w żałobie, przeżywającego stratę, depresję, po próbie samobójczej Zrozumienie sytuacji ucznia przewlekle chorego. Zdobycie umiejętności w organizacji i przeprowadzeniu procedury opieki nad takim uczniem Zdobycie umiejętności wspierania uczniów w okresie pandemii Treści szkoleniowe: Czym jest sytuacja trudna? Wszystko, co trzeba wiedziećContinue reading