Tag: awans zawodowy nauczyciela

Obowiązki nauczyciela – a nie jest ich mało! – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej: zna obowiązki nauczyciela wynikające z prawa oświatowego i prawa pracy zna przepisy regulujące czas pracy nauczyciela szkoły i przedszkola zna obowiązki wynikające z wybranych rozporządzeń zna wymagania związane z oceną pracy nauczycieli i oceną dorobku zawodowego ma świadomość skutków niewywiązywania się z obowiązków Treści szkoleniowe: Obowiązki nauczyciela wynikające z ustaw: Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe i Kodeks Pracy Obowiązki nauczyciela wynikające z aktów wykonawczych (rozporządzeń) OcenaContinue reading