Tag: afazja

Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Dziecko/uczeń z afazją w rzeczywistości przedszkolnej i szkolnej musi codziennie mierzyć się z wieloma trudnościami nie tylko w obrębie społecznym, ale także podczas zajęć edukacyjnych. Wymaga wsparcia, m.in. poprzez stosowanie – odpowiednich do jego zaburzeń – metod i form pracy, dostosowania wymagań edukacyjnych i sposobów oceniania. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Poznanie patomechanizmów afazji Zapoznanie ze specyfiką pracy z dziećmi z afazją – uczeń z afazją w szkole, sposoby komunikowania się zContinue reading