Szkolenie rady pedagoicznej: Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – od teorii do rozwiązań praktycznych

Cele

Seksualność stanowi istotny aspekt życia każdego człowieka, również niepełnosprawnego. Warsztaty mają dostarczyć wiedzy z zakresu biologicznych, psychologicznych, społecznych a przede wszystkim pedagogicznych (edukacyjnych) aspektów seksualności człowieka niepełnosprawnego.

Treści programowe

  1. Kształtowanie się tożsamości płciowej u dzieci (jakie znaczenie dla dalszego rozwoju człowieka i jego seksualności ma ukształtowana właściwie tożsamość płciowa).
  2. Charakterystyka i przyczyny przejawów seksualności u dzieci, jak na tę seksualność reagować.
  3. Dojrzewanie płciowe u osób z intelektualną niepełnosprawnością.
  4. Potrzeba seksualna u osób z niepełnosprawnością intelektualną i aktywność seksualna.
  5. Relacje, partnerstwo, nawiązywanie bliskich intymnych relacji, rodzicielstwo osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  6. Strategie rozwiązywania trudnych zachowań w obszarze seksualności – wskazówki praktyczne dotyczące reagowania na przejawy seksualności młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
  7. Możliwości realizacji wychowania seksualnego w odniesieniu do osób z intelektualną niepełnosprawnością.
  8. Problematyka wykorzystywania seksualnego osób z intelektualną niepełnosprawnością.

Zajęcia to autorska propozycja, oparta na 15 letnim doświadczeniu w pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Profesor znany jest w środowisku naukowym z poruszania trudnych, niewygodnych tematów tabu, od 15 lat prowadzi w całej Polsce badania z zakresu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na tej podstawie opublikował 6 monografii naukowych, które mają charakter pionierski i stanowią istotny wkład w rozumienie seksualności człowieka niepełnosprawnego. Warsztaty są zatem spotkaniem nie tylko z praktykiem, ale również badaczem zajmującym się wnikliwie tak trudnym obszarem.

Prowadzący

dr hab. Remigiusz Kijak, prof. – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny. Autor książek na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, m.in.: „Seks i niepełnosprawność – doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina”. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Pedagogiczny w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii. Specjalność naukowa: pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogika seksualności osób niepełnosprawnych.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 692 165 830