Myślenie wizualne i techniki zapamiętywania – szkolenie Rady Pedagogicznej

Szkolenie Myślenie wizualne i techniki zapamiętywania adresowane jest do nauczycieli wszystkich etapów kształcenia, w tym wychowania przedszkolnego.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • poznanie narzędzi, technik zapamiętywania i wydobywania informacji
 • zwiększenie efektywności zapamiętywania
 • rozbudzenie kreatywności niezbędnej przy używaniu technik pamięciowych o charakterze wizualno-obrazowym

Treści szkoleniowe:

1. Podstawowe informacje na temat pamięci:

 • Rodzaje pamięci
 • Jak funkcjonuje pamięć?
 • Procesy zachodzące podczas zapamiętywania i wydobywania informacji

2. Skuteczne kodowanie informacji:

 • Dlaczego lepiej zapamiętujemy obrazy i jak je wykorzystać w praktyce?
 • Myślenie wizualne – podstawowe informacje
 • Na czym polega zapamiętywanie przez rysowanie?
 • Dobra notatka wizualna, czyli jaka?
 • Mapa myśli jako szybka i efektywna nauka przetwarzania i zapamiętywania informacji

3. Rola nauczyciela w procesie dochodzenia do wiedzy i jej zapamiętywania

4. Metody i techniki skutecznego zapamiętywania z wykorzystaniem myślenia wizualnego:

 • Metoda ciekawskiego dziecka
 • Sieć skojarzeń
 • Łańcuchowa Metoda Skojarzeń
 • Metoda budowania opowieści
 • Metoda Walenia
 • Metoda testu zderzeniowego
 • Metoda Pałacu Pamięci

5. Inspiracje – literatura przedmiotu, przydatne linki

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie Myślenie wizualne i techniki zapamiętywania odbywa się w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej w Łodzi i okolicach.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1800 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2200 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Monika Just

dr Monika Just – pedagog, coach, wykładowca, edukator, licencjonowany trener twórczego myślenia Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, certyfikowany moderator Desingn Thinikig. Realizatorka szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji osobistych i społecznych, treningów kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów (TRP), myślenia wizualnego (Visual Thinking), myślenia projektowego (Design Thinking) oraz metod aktywizujących myślenie i uczenie się dla Edukacji i Oświaty oraz Biznesu i Administracji Publicznej. Autorka i współautorka podręczników i materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów klas młodszych, poradników i podręczników metodycznych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i wyższych poziomów kształcenia oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach dotyczących problematyki twórczości i efektywnego nauczania.


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości