Scenariusze zajęć z elementami stymulacji polisensorycznej – Ebook

„Radość jest potrzebą, siłą i wartością życia”

Johannes Kepler

Drodzy Nauczyciele,

z radością ogłaszamy, że przy współpracy Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS został wydany Ebook zawierający scenariusze zajęć. Mamy nadzieję, że wzbogaci on warsztat pracy wielu nauczycieli i terapeutów, a także rodziców.

Ebook zawiera 15 scenariuszy zajęć z rymowanymi opowiadaniami o zróżnicowanej tematyce, dedykowanych dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną. Przeprowadzone wg nich zajęcia mogą być także fantastyczną zabawą dla dzieci w przedszkolu oraz wypełniać nudę w domu.

Autorka – pani Małgorzata Rudnicka – opracowała scenariusze zajęć, które zaciekawiają dzieci, wyzwalają spontaniczną radość, pobudzają do działania i stymulują zmysły stające się przewodnikiem po świecie. Dzieci wspólnie z bohaterami opowieści przeżywają przygody i wykonują zadania.

Zobacz przykładowy scenariusz

Autorka scenariuszy: Małgorzata Rudnicka – pedagog specjalny, pracuje jako terapeuta z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością intelektualną