Rozwijanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym – szkolenie Rady Pedagogicznej

Rozwijanie interakcji z dzieckiem z autyzmem może dokonywać się poprzez zabawę. Jako naturalna aktywność dziecka zabawa jest znakomitym polem do pracy nad deficytami w zakresie umiejętności inicjowania i podtrzymywania interakcji społecznych oraz komunikacji, a także ograniczonymi, powtarzającymi się wzorcami zachowań i zainteresowań.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw podejścia niedyrektywnego w pracy z dziećmi z ASD
 • Rozwinięcie praktycznej umiejętności zabawy w relacji z dzieckiem z autyzmem

Treści szkoleniowe:

 1. Dlaczego zabawa to podstawa? – jak dziecko uczy się poprzez zabawę
 2. Podstawy podejścia niedyrektywnego w pracy z dzieckiem
 3. Etapy budowania interakcji w zabawie – ćwiczenia praktyczne
 4. Praca nad zachowaniami stereotypowymi – analiza nagrań filmowych

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie jest możliwe w wersji stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej (4 godziny dydaktyczne) wynosi 1600 zł. Jeżeli w szkoleniu uczestniczy więcej niż 50 osób, cena wynosi 1800 zł. W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki. Istnieje możliwość zmniejszenia liczby godzin szkoleniowych, a tym samym obniżenie ceny szkolenia.

Prowadząca:

mgr Dobromiła Smolak – pedagog specjalny, trener Wideotreningu Komunikacji (VIT). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w terapii dzieci z autyzmem metodami niedyrektywnymi. Była także nauczycielem wspomagającym w szkole integracyjnej. Obecnie pracuje w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie, gdzie jest koordynatorem grupy przedszkolnej dla dzieci z autyzmem, prowadzi zajęcia indywidualne, a także pracuje z rodzicami dzieci z trudnościami rozwojowymi


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości