Psychologiczne aspekty pracy z uczniem z doświadczeniem migracji i traumy wojennej – szkolenie Rady Pedagogicznej

Uczeń z doświadczeniem migracji

Wojna w Ukrainie sprawiła, że do polskich szkół trafia tysiące dzieci uciekających ze swojego kraju. Szkoły te stanęły przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest nauka, integracja i pomoc dzieciom oraz młodzieży z innego kręgu kulturowego, niosących z sobą trudny do wyobrażenia bagaż wojennych doświadczeń. Uczeń z doświadczeniem migracji, uchodźctwa i traumy wojennej wymaga szeroko pojętego wsparcia, w tym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • Zdobycie wiedzy na temat psychologicznych aspektów doświadczenia migracji przez dziecko, funkcjonowania dziecka z doświadczeniem migracji i traumy wojennej
 • Zdobycie wiedzy o szoku kulturowym i adaptacji kulturowej
 • Zdobycie wiedzy o zespole stresu pourazowego i traumie wojennej
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem doświadczającym migracji i traumy wojennej

Treści szkoleniowe:

 1. Psychologiczne aspekty doświadczenia migracji przez dziecko
 2. Szok kulturowy i adaptacja kulturowa
 3. Zespół stresu pourazowego
 4. Trauma wojenna
 5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole dla ucznia z doświadczeniem migracji i traumy wojennej

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. To szkolenie jest także dostępne w formie stacjonarnej w Poznaniu i okolicach.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej (4 godziny dydaktyczne) wynosi 1 500 zł. Jeżeli w szkoleniu uczestniczy więcej niż 50 osób, cena wynosi 1700 zł. W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki. Istnieje możliwość zmniejszenia liczby godzin szkoleniowych, a tym samym obniżenie ceny szkolenia.

Prowadząca:

dr Marta Majorczyk – pedagog, psycholog, psychoterapeuta systemowy, doradca rodzinny, trener, animator rozwoju (coach, mentor, tutor), wieloletni nauczyciel akademicki. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych i blisko kilkudziesięciu tekstów popularnonaukowych, analiz i opracowań o tematyce rodzinnej, rozwoju, wychowania i opieki oraz neurodydaktyki. Komentator przemian w edukacji, wychowaniu i rodziny w mediach.


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)
   
  Numer telefonu lub adres email (wymagane)
  Treść wiadomości