Proste i złożone techniki twórczego myślenia w codziennej pracy nauczyciela – szkolenie Rady Pedagogicznej

techniki twórczego myślenia żarówka na tablicy

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • poznanie technik heurystycznych pomocnych w rozwijaniu myślenia twórczego dzieci i młodzieży i wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy
 • zwiększenie wiedzy na temat metodyki Twórczego Rozwiązywania Problemów
 • rozwinięcie umiejętności budowania pytań problemowych wynikających z zaciekawienia zadaniami o charakterze intelektualnym, emocjonalnym i praktycznym

Proste i złożone techniki twórczego myślenia – treści szkoleniowe:

 1. Metodyka lekcji TRP z wykorzystaniem prostych i złożonych technik heurystycznych – zarys.
 2. Budowanie pytań problemowych jako strategia pobudzania ciekawości poznawczej i myślenia twórczego ucznia.
 3. Przykłady pytań problemowych stymulujących aktywność twórczą dzieci i młodzieży.
 4. Wybrane techniki heurystyczne pomocne w twórczym rozwiązaniu problemów, stymulujące ciekawość poznawczą ucznia oraz rozwijające umiejętność analizowania przez niego sytuacji problemowej, w efekcie odnalezienie rozwiązania problemu:
  • burza mózgów i jej odmiany (burza mózgów A. Osborna, prywatna burza mózgów, burza mózgów 635)
  • gwiazda pytań
  • metafora wizualno-obrazowa
  • analogia personalna
  • piramida skojarzeń J. Kujawskiego
  • technika przypadkowego słowa/wkładu
  • metoda ZWI*
 5. Adoptowanie rozwiązań – tworzenie banku pomysłów – problemów/tematów możliwych do realizacji dzięki technikom twórczego rozwiązywania problemów.
 6. Inspiracje – literatura przedmiotu.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie odbywa się w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej w Łodzi i okolicach.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1800 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2200 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Monika Just

dr Monika Just – pedagog, coach, wykładowca, edukator, licencjonowany trener twórczego myślenia Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, certyfikowany moderator Desingn Thinikig. Realizatorka szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji osobistych i społecznych, treningów kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów (TRP), myślenia wizualnego (Visual Thinking), myślenia projektowego (Design Thinking) oraz metod aktywizujących myślenie i uczenie się dla Edukacji i Oświaty oraz Biznesu i Administracji Publicznej. Autorka i współautorka podręczników i materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów klas młodszych, poradników i podręczników metodycznych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i wyższych poziomów kształcenia oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach dotyczących problematyki twórczości i efektywnego nauczania


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości