Projekt Kreatywne Prace Plastyczne 2021/22 to wyzwanie edukacyjne, do którego warto dołączyć

Już we wrześniu możecie wraz ze swoimi klasami lub grupami rozpocząć niesamowitą przygodę plastyczną przystępując do MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE. Jest to II edycja prawdopodobnie najbarwniejszego projektu edukacyjnego na świecie! 

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE PROJEKT

  • Projekt adresowany jest do nauczycieli przedszkoli i klas 1-3, nauczycieli plastyki w klasach 4-8 szkół podstawowych, nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych, bibliotek i domów kultury.
  • Głównym celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie całościowego rozwoju dzieci/uczniów poprzez działania plastyczne. 
  • Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22 p.6 – Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach.
  • Ogromny zasób propozycji prawdziwie twórczych działań plastycznych zawartych na blogu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE, mnogość inspiracji i niekonwencjonalnych technik plastycznych dla dzieci, stosowanie powszechnie dostępnych, tanich materiałów plastycznych, szeroka autonomia nauczyciela, odbiurokratyzowanie projektu oraz możliwość całorocznej realizacji czyni go niezwykle atrakcyjnym.
  • Proponowane w projekcie działania plastyczne wspierają rozwój dziecka/ucznia szczególnie w zakresie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi, wyobraźni i kreatywności oraz stanowić mogą popandemiczną arteterapię i profilaktykę zdrowia psychicznego.
  • Powszechne stosowanie recyklingu plastycznego na zajęciach buduje  nawyki i postawy proekologiczne. 
  • Łatwo zintegrować działania plastyczne, które wspierają dostrzeganie przyrody w najbliższym środowisku, zachęcają do obserwacji i rozpoznawanie popularnych gatunków roślin i zwierząt oraz uwrażliwiają na jej piękno z edukacją przyrodniczą.
  • Projekt przydatny podczas awansu zawodowego nauczyciela, może być prowadzony jako innowacja pedagogiczna w przedszkolu lub w szkole podstawowej.
  • Projekt prowadzi do zmiany stylu edukacji plastycznej dzieci/uczniów – z odtwórczej i szablonowej w twórczą, rozwijającą kreatywność.
  • Udział w projekcie jest prosty i bezpłatny.

Jeśli jeszcze Cię nie przekonałam, przejrzyj podsumowanie i opinie nauczycieli z pierwszej edycji projektu w roku szkolnym 2020/21.

Autorka projektu – Beata Nedza

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS

patronem medialnym Projektu