PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2022/23

Międzynarodowy projekt edukacyjny „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE” to nowe wyzwanie edukacyjne na rok szkolny 2022/23, do którego warto dołączyć. Jest to już trzecia edycja projektu, którego zasięg z roku na rok zwiększył się dwukrotnie. Dotychczas wzięło w nim udział ok. dwa tysiące nauczycieli, tysiąc sto różnych placówek oświatowych, wychowawczych i kulturalnych oraz trzydzieści tysięcy przedszkolaków, uczniów i wychowanków.

*Organizatorką i pomysłodawczynią projektu jest Beata Grzeszczuk-Nedza – autorka najpopularniejszego w Polsce edukacyjnego bloga plastycznego „Kreatywne Prace Plastyczne”.

*Projekt adresowany jest do nauczycieli przedszkoli i klas 1-3 oraz nauczycieli: plastyki klas 4-8 szkół podstawowych, świetlic szkolnych, szkół i ośrodków specjalnych, bibliotek i ośrodków kultury w kraju i za granicą.

*Głównym celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne.

*Proponowane w projekcie działania plastyczne niosą wartości arteterapeutyczne oraz  szczególnie wspierają rozwój motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, wyobraźni, pamięci, uwagi i mowy.

*Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23 – p.2 – „Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, p.8 – „Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów”, tj. myślenia krytycznego i innowacyjnego, wytrwałości, różnorodności i szacunku dla środowiska. 

*Projekt można realizować jako innowację pedagogiczną w placówkach oświatowych.

*Systematyczne stosowanie recyklingu plastycznego w działaniach projektowych buduje pozytywne nawyki i postawy proekologiczne.

*Tematy przyrodnicze zachęcają do obserwacji świata roślin i zwierząt, uwrażliwiają na piękno przyrody, a  działania plastyczne łatwo integrują się z edukacją przyrodniczą.

*Projekt prowadzi do zmiany stylu edukacji plastycznej z odtwórczej (szablonowej, schematycznej, rutynowej) w prawdziwie twórczą, nowoczesną i promującą oryginalność.

*Udział w projekcie jest prosty, bezpłatny, autonomiczny i pozbawiony zbędnej dokumentacji.

PATRONI PROJEKTU:

1. Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

2. Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

3. Czasopismo „Świetlica w Szkole” – dwumiesięcznik dla nauczycieli

4. PERFECTUS Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Jeśli masz ochotę dołączyć przeczytaj KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE REGULAMIN PROJEKTU III EDYCJA.

Do zobaczenia w prawdopodobnie najbarwniejszym projekcie edukacyjnym na świecie!

Beata  http://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/

Fanpage https://www.facebook.com/kreatywnepraceplastyczne/