Zimowe zabawy językowe – ćwiczenia rozwijające mowę w przedszkolu i w domu

100,00 

Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej, szkolni specjaliści: pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, nauczyciele prowadzący wczesne wspomaganie rozwoju oraz rewalidację

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 24 listopada 2020 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci: 

nauczyciele edukacji przedszkolnej, szkolni specjaliści: pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, nauczyciele prowadzący wczesne wspomaganie rozwoju oraz rewalidację

Liczba godzin:

4 godzin dydaktyczne

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele szkolenia:

  • Przypomnienie najważniejszych etapów rozwoju mowy u dzieci
  • Omówienie czynników wpływających na rozwój językowy
  • Poszerzenie warsztatu pracy o interesujące ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój mowy

Treści szkoleniowe:

  1. Etapy rozwoju mowy u dzieci
  2. Znaczenie ćwiczeń językowych w rozwoju dziecka
  3. Wspieranie rozwoju językowego przez zabawę
  4. Ćwiczenia wspierające rozwój mowy związane z tematyką zimową i świąteczną

a) oddechowe i fonacyjne – kształtujące prawidłowy tor oddechowy

b) słuchowe – doskonalące słuch fonetyczny, fonemowy i fizjologiczny

c) narządów artykulacyjnych – usprawniające język, wargi, żuchwę, podniebienie

d) rozwijające słownik bierny i czynny

5. Bajka logopedyczna – skuteczne narzędzie stymulujące rozwój mowy

Prowadząca:

mgr Irena Daniel – neurologopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, autorka bajek logopedycznych. Pracuje w szkole integracyjnej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególnie interesuje się terapią całościowych zaburzeń rozwoju

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego