Żeby im się chciało chcieć – Motywacja uczniów drogą do sukcesu edukacyjnego

120,00 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady i techniki efektywnej motywacji uczniów

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 28 lutego 2024 r. (środa) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci: 

nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, w tym edukacji przedszkolnej, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia Motywacja uczniów drogą do sukcesu edukacyjnego :

 • poznanie metod aktywowania postawy ucznia zmotywowanej do działania i rozwiązywania problemów
 • wzbogacenie wiedzy na temat pokonywania przeszkód hamujących myślenie i działanie
 • dostrzeżenie związku pomiędzy stylem pracy nauczyciela (wyrażanym w kreowaniu atmosfery w klasie) i stosowanymi metodami pracy a efektywnością procesu kształcenia

Treści szkoleniowe:

1. Uczucia – potrzeby – wartości:

 • Definicja i zakres pojęcia motywacji oraz inteligencji motywacyjnej
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz jej wpływ na proces nauczania i uczenia się
 • Konsekwencje stosowania nagród i kar
 • Wyznaczniki pozytywnej atmosfery uczenia się i sposoby jej osiągania

2. Tworzenie środowiska sprzyjającego wewnętrznej motywacji:

 • Osiem zasad efektywnej motywacji
 • Komunikacja interpersonalna jako podstawa pozytywnej atmosfery społecznej wpływającej na proces motywowania uczniów
 • Czynniki hamujące i pobudzające motywację
 • Autodeterminacja: autonomia/kompetencje/przynależność
 • Samodyscyplina

3. Budowanie motywacji:

 • Techniki motywacyjne
 • Metody angażowania uczniów w rozwiązywanie problemów i zadań o charakterze problemowym
 • Organizacja pracy na lekcji – formułowanie zadań oraz stymulacja uczniów w procesie podejmowania i realizowania wyzwań
 • Praca zespołowa a współpraca w grupie

Prowadząca:

dr Monika Just – pedagog dziecięcy, coach, wykładowca, edukator, licencjonowany trener twórczego myślenia  Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, certyfikowany moderator  Desingn Thinikig. Realizatorka szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji osobistych i społecznych, treningów kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów (TRP), myślenia wizualnego (Visual Thinking), myślenia projektowego (Design Thinking) oraz metod aktywizujących myślenie i uczenie się dla Edukacji i Oświaty oraz Biznesu i Administracji Publicznej. Autorka i współautorka podręczników i materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów klas młodszych, poradników i podręczników metodycznych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i wyższych poziomów kształcenia oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach dotyczących problematyki twórczości i efektywnego nauczania.

Żeby im się chciało chcieć – Motywacja uczniów drogą do sukcesu edukacyjnego – szkolenie to znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.