Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole 13.04.2023

120,00 

Adresatami szkolenia są nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i w szkole

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole – szkolenie

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 13 kwietnia 2023 r. (czwartek) w godz. 18.00 – 21.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

 Adresaci: 

nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole – cele szkolenia:

  • wzbogacenie wiedzy na temat planowania zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  •  udoskonalenie umiejętności realizowania zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu i szkole adekwatnie do specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka/ucznia oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego,
  •  uporządkowanie wiedzy uczestników na temat dokumentacji, za którą odpowiada specjalista prowadzący zajęcia rewalidacyjne.

Treści szkoleniowe:

  1. Organizacja kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjnych uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
  2. Zajęcia rewalidacyjne – kluczowe pojęcia, cele, reguły organizacji zajęć.
  3. Planowanie zajęć rewalidacyjnych w IPET i dokumentowanie ich w dzienniku zajęć rewalidacyjnych.
  4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

  • przykład programu zajęć rewalidacyjnych
  • przykład oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych.

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej

Szkolenie pod tytułem Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.