Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu

120,00 

Adresatami szkolenia są nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i uczniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu i w szkole

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) w godz. 18.00 – 21.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

 Adresaci: 

nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i uczniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu i w szkole

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętność dostrzegania symptomów nadwrażliwości i zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu.
  • Uczestnicy wzbogacą wiedzę na temat wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka/ucznia ze spektrum.
  • Uczestnicy wzbogacą kompetencje terapeutyczne w obszarze wspierania rozwoju dziecka/ucznia ze spektrum.

Treści szkoleniowe:

  1. Podstawy teorii integracji sensorycznej.
  2. Symptomy zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu.
  3. Wpływ zaburzeń SI na funkcjonowanie dziecka/ucznia ze spektrum autyzmu.
  4. Przykłady zabaw i ćwiczeń, które można wykorzystać w pracy terapeutycznej z dzieckiem/uczniem ze spektrum autyzmu.

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej

Szkolenie pt. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.