Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży – perspektywa szkolna

110,00 

Adresaci szkolenia: nauczyciele zainteresowani tematyką, m.in. pedagodzy specjalni, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy klas

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 5 kwietnia 2022 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU.

PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA (Link zostanie wysłany kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Adresaci:

nauczyciele zainteresowani tematyką, m.in. pedagodzy specjalni, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy klas

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele:

  • poznanie najczęściej występujących zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży
  • nabycie wiedzy i umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży
  • dobycie umiejętności rozmowy z uczniem z objawami zaburzeń emocjonalnych
  • zdobycie wiedzy o wsparciu, pomocy i leczeniu zaburzeń przydatnych podczas rozmowy z rodzicem ucznia

Treści szkoleniowe:

  1.  Czym są zaburzenia emocjonalne i jakie są ich przyczyny?
  2. Charakterystyka ucznia z zaburzeniami emocjonalnymi.
  3. Rodzaje zaburzeń emocjonalnych u ucznia: nadpobudliwość psychoruchowa, zahamowanie psychoruchowe, znerwicowanie, zachowania agresywne, epizody depresyjne, zagrożenie samobójstwem, samookaleczenia.
  4. Jak postępować z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi w szkole.
  5. Jak wspierać i wspomagać rodziców ucznia z zaburzeniami emocjonalnymi.

Prowadząca:

dr Marta Majorczyk – pedagog, psycholog, psychoterapeuta systemowy, doradca rodzinny, trener, animator rozwoju (coach, mentor, tutor), badacz i wieloletni nauczyciel akademicki. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych i blisko kilkudziesięciu tekstów popularnonaukowych, analiz i opracowań o tematyce rodzinnej, rozwoju, wychowania i opieki oraz neurodydaktyki. Komentator przemian w edukacji, wychowaniu i rodziny w mediach.