Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – 11-09-2019

120,00 

Podczas warsztatów m.in. wypracowane zostaną wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 11 września 2019 r. (środa) w godz. 15.30 – 18.40

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci – nauczyciele: 

 • edukacji wczesnoszkolnej
 • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • przedmiotów humanistycznych
 • przedmiotów artystycznych
 • wychowania fizycznego

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele – uczestnik szkolenia:

 • zna nową podstawę programową i wie jak ją realizować
 • zna wybrany przez siebie program nauczania
 • zna podstawę prawną oceniania
 • wie na czym polega ocenianie w szkole
 • potrafi wykorzystać taksonomie oraz ustalić poziomy wymagań
 • potrafi sformułować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
 • ma świadomość celów oceniania
 • nie popełnia błędów ustalając oceny z zajęć edukacyjnych

Treści programowe:

 1. Ocenianie ucznia ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków formułowania wymagań edukacyjnych.
 2. Analiza wymagań z podstawy programowej (wybrane fragmenty).
 3. Wykorzystanie taksonomii wymagań oraz poziomów do formułowania wymagań edukacyjnych.
 4. Formułowanie wymagań edukacyjnych.

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z 31-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od 12 lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.