Wykorzystanie muzyki klasycznej w pracy z dziećmi – 18.04.2023

120,00 

Adresatami szkolenia są: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci: 

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, nauczyciele prowadzący zajęcia umuzykalniające, a także wszyscy nauczyciele zainteresowani wspomnianą tematyką, pragnący wzbogacić swój warsztat pracy o nowe pomysły i zabawy muzyczne

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

 • poznanie ciekawych sposobów, aby zachęcić dzieci do aktywnego przeżywania muzyki
 • zapoznanie z nowatorskimi ćwiczeniami umuzykalniającymi do wykorzystania na różnych etapach nauczania
 • zapoznanie z atrakcyjną dla dzieci literaturą muzyczną, którą można wykorzystywać podczas zajęć
 • poznanie sposobów na wykorzystanie muzyki klasycznej w ćwiczeniach wyciszająco – relaksujących, niwelujących zbędne napięcia mięśniowe
 • poznanie pomysłów na ciekawe wykorzystanie rekwizytów podczas tańców i zabaw muzycznych
 • uczestnicy mają możliwość zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi
  w muzyce (np.: tempo, dynamika, artykulacja)

Treści szkoleniowe:

 1. Wiadomości na temat wpływu muzyki klasycznej na rozwój dziecka
 2.  Wykorzystanie elementów metody Carla Orffa i Batii Strauss w ćwiczeniach z muzyką klasyczną
 3.  Autorskie zabawy przy muzyce klasycznej na różne pory roku
 4.  Praktyczne wskazówki do tworzenia układów do muzyki klasycznej
 5.  Nauka tworzenia scenek, ilustracji i interpretacji ruchowych
 6.  Zabawy, tańce i improwizacje do muzyki klasycznej z wykorzystaniem rekwizytów
 7.  Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (pobudzające i hamujące ruch), kształcące refleks, umiejętność koncentracji, rozwijające koordynację słuchowo-ruchową
 8.  Tańce i zabawy integracyjne
 9.  Ćwiczenia rozluźniająco – relaksujące, wyciszające i niwelujące niepotrzebne napięcia mięśniowe
 10. gry muzyczne, interaktywne, ruchowe

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • opisy ćwiczeń i zabaw prezentowanych na szkoleniu
 • zestaw nagrań utworów i podkładów muzycznych do ćwiczeń
 • tekst i nuty piosenek oraz nagranie jej linii melodycznej
 • praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć
 • lista atrakcyjnych i przystępnych dla dzieci utworów klasycznych do wykorzystania podczas zabaw, tworzenia scenek muzycznych i tańców
 • wiadomości teoretyczne i obszerna bibliografia

Prowadząca:

mgr Paulina Wójcik – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i  Edukacji Muzycznej, a także Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Wokalno – Instrumentalnym, specjalność wokalno-aktorska. Trener – szkoleniowiec, nauczyciel rytmiki i logorytmiki oraz śpiewu i kształcenia słuchu. Jest autorką książki „Nauczmy dzieci śpiewać” oraz artykułów naukowych o tematyce edukacji muzycznej