Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej 7-10-2019

120,00 

Uczestnik: rozumie czym jest ocenianie kształtujące, ma świadomość wpływu oceniania kształtującego na uczenie się uczniów i nauczanie, potrafi zastosować elementy oceniania kształtującego w praktyce

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 7 października 2019 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 18.40

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci:

nauczyciele wszystkich typów szkół

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele – uczestnik szkolenia:

  • rozumie czym jest ocenianie kształtujące
  • ma świadomość wpływu oceniania kształtującego na uczenie się uczniów i nauczanie
  • potrafi zastosować elementy oceniania kształtującego w praktyce szkolnej

Treści szkoleniowe:

1. Przedstawienie badań prof. Hattiego – efekty stosowania oceniania kształtującego

2. Omówienie istoty oceniania kształtującego

3. Informacja zwrotna jako  podstawa oceniania kształtującego

4. Podanie różnych sposobów formułowania informacji zwrotnej

5. Cele lekcji w teorii

6. Określanie celów lekcji, w tym z wykorzystaniem podstawy programowej – ćwiczenia

7. Na co będę zwracała uwagę oceniając… czyli kryterium sukcesu oraz jego formułowanie –

ćwiczenia

8. Różne sposoby formułowania informacji zwrotnej  (ustnej i pisemnej) – ćwiczenia

9. Rodzaje pytań kluczowych i sposoby ich tworzenia

10. Układanie pytań kluczowych do wybranych lekcji

11. Różne techniki zadawania pytań

12. Określenie mocnych i słabych stosowania różnych  technik zadawania pytań na lekcjach

13.  Tworzenie konspektów  lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego – ćwiczenia

14.  Opracowanie arkusza obserwacji lekcji – ćwiczenia

15.  Opracowanie zasad nauczyciela stosującego ocenianie kształtujące – ćwiczenia

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z 31-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od 12 lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.