Wychowanie i profilaktyka pełne innowacji – garść pomysłów na NIE NUDNE działania na cały rok szkolny

120,00 

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają „garść” pomysłów na innowacyjne działania profilaktyczne na cały rok szkolny

Pozostało wolnych miejsc: 15

Opis

Data: 14 grudnia 2023 r. (czwartek) w godz. 17.00 – 20.00

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

 Adresaci: 

wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy świetlicy i wszyscy zainteresowani tematem

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z przykładowymi działaniami szkolnymi, które posłużą do wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela/specjalisty.

Treści szkoleniowe:

  1. Przypomnienie definicji: profilaktyka, wychowanie, innowacja.
  2. Założenia działań profilaktyczno-wychowawczych.
  3. Omówienie grup odbiorców działań profilaktycznych.
  4. Omówienie typów profilaktyki i strategii realizowanych w szkole.
  5. Zapoznanie z obszarami aktywności w profilaktyce.
  6. Omówienie działań gotowych do wdrożenia w przestrzeni szkolnej.

Po szkoleniu pt. Wychowanie i profilaktyka pełne innowacji otrzymasz materiały:

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają „garść” pomysłów na innowacyjne działania profilaktyczne, pomysły na pozyskiwanie funduszy na ich realizację, przykładowy opis planowanego działania, który można złożyć do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu pozyskania środków finansowych, informacje przekazywane na szkoleniu.

Prowadząca:

mgr Elżbieta Sobaszek – psycholog i pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku Psychologia w specjalności Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunek Pedagogika. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela – specjalisty, dyrektora przedszkola oraz szkoły podstawowej. Edukator, szkoleniowiec oraz prelegent na konferencjach naukowych, koordynatorka i realizatorka projektów o tematyce profilaktyki.