Wychowanie i profilaktyka pełne innowacji – garść pomysłów na NIE NUDNE działania na cały rok szkolny

120,00 

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają „garść” pomysłów na innowacyjne działania profilaktyczne na cały rok szkolny

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 14 grudnia 2023 r. (czwartek) w godz. 17.00 – 20.00

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

 Adresaci: 

wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy świetlicy i wszyscy zainteresowani tematem

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z przykładowymi działaniami szkolnymi, które posłużą do wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela/specjalisty.

Treści szkoleniowe:

  1. Przypomnienie definicji: profilaktyka, wychowanie, innowacja.
  2. Założenia działań profilaktyczno-wychowawczych.
  3. Omówienie grup odbiorców działań profilaktycznych.
  4. Omówienie typów profilaktyki i strategii realizowanych w szkole.
  5. Zapoznanie z obszarami aktywności w profilaktyce.
  6. Omówienie działań gotowych do wdrożenia w przestrzeni szkolnej.

Po szkoleniu pt. Wychowanie i profilaktyka pełne innowacji otrzymasz materiały:

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają „garść” pomysłów na innowacyjne działania profilaktyczne, pomysły na pozyskiwanie funduszy na ich realizację, przykładowy opis planowanego działania, który można złożyć do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu pozyskania środków finansowych, informacje przekazywane na szkoleniu.

Prowadząca:

mgr Elżbieta Sobaszek – psycholog i pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku Psychologia w specjalności Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunek Pedagogika. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela – specjalisty, dyrektora przedszkola oraz szkoły podstawowej. Edukator, szkoleniowiec oraz prelegent na konferencjach naukowych, koordynatorka i realizatorka projektów o tematyce profilaktyki.