Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich- SZKOLENIE ONLINE

110,00 

Temat szkolenia nawiązuje do kierunków polityki oświatowej Państwa, wśród których znalazło się kształtowanie postaw i wychowanie do wartości (ze wskazaniem na wartości patriotyczne i obywatelskie) SZKOLENIE ONLINE

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 14 maja 2020 r. (czwartek) w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele bibliotekarze

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele:

Temat szkolenia nawiązuje do kierunków polityki oświatowej Państwa wśród których znalazło się kształtowanie postaw i wychowanie do wartości (ze wskazaniem na wartości patriotyczne i obywatelskie).

Warsztaty pokazują metody i formy pracy z uczniem wzmacniające poczucie tożsamości narodowej oraz przywiązanie do historii i tradycji narodowych, skłaniające do przemyśleń i zadawania pytań: czy ja jestem patriotą? Co dzisiaj mogę zrobić dla swojej ojczyzny, także tej „małej”, lokalnej? Jak zachowuje się patriota? W jaki sposób mogę okazywać solidarność z własnym narodem i szacunek dla innych narodów? Czy czuję więź emocjonalną  i społeczną z narodem polskim, jego kulturą i tradycją? Czy znam biografie wielkich Polaków i owoce ich geniuszu?

Treści szkoleniowe:

  1. Rola wartości w życiu człowieka, definicje.
  2. Literacki kompas wartości. Dostarczenie wzorców literackich sprzyjających refleksji nad wartościami.
  3. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz przywiązania do historii i tradycji narodowych, pogłębianie poczucia dumy narodowej oraz zachęcanie do samodzielnej refleksji nad pojęciem patriotyzmu.
  4. Rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań czytelniczych i zachęcanie do własnej aktywności twórczej.
  5. Kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i innych, rozumienie znaczenia wartości autotelicznych w życiu człowieka.

Prowadzący:

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwesytetów Trzeciego Wieku.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego