Współpraca nauczyciela z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach – wspólne ścieżki, jak je odnaleźć?

110,00 

Adresatami szkolenia są nauczyciele pracujący z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA (kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci:

nauczyciele pracujący z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele:

  • Wprowadzenie do tematu – przyczyny i skutki postaw rodzicielskich u rodziców dziecka z deficytami rozwojowymi
  • Pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, sposoby radzenia sobie z roszczeniami rodziców, poszukiwanie wspólnych sposobów oddziaływania na rzecz sukcesu dziecka
  • Nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami podczas rozmowy z rodzicem, budowanie sojuszu
  • Nabycie umiejętności przygotowania spotkania pedagoga z rodzicem

Treści programowe:

  1. Sytuacja rodzica, a sytuacja nauczyciela, pedagoga
  2. Typy postaw rodzicielskich, a sytuacja dziecka w rodzinie i szkole
  3. Słuchanie aktywne i uważne w celu budowania sojuszu
  4. Ustalanie celu – sukces dziecka, efekt pożądanej zmiany

Prowadząca: 

mgr Katarzyna Smakosz – prezes zarządu Fundacji Szkoła Bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, prowadzi grupę wsparcia dla rodziców „Mamo odpocznij”

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego