Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty – 11.05.2023

120,00 

Cele: poszerzenie wiedzy o zajęciach realizowanych w ramach WWR, wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga/terapeuty

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kurs doskonalący

Data: 11 maja 2023 r. (czwartek) w godz. 17.00 – 20.00

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci: 

nauczyciele, specjaliści prowadzący wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – m.in. pedagodzy specjalni, logopedzi, psycholodzy

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

 • Poszerzenie wiedzy o zajęciach realizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Zapoznanie z dokumentacją prowadzoną w ramach WWR.
 • Wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga/terapeuty.

WWR – treści szkoleniowe:

 1. Zasady organizacji WWR w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
 2. Dokumentacja WWR.
 3. Rodzaje terapii prowadzonej w ramach WWR.
 4. Metody stosowane w pracy terapeutycznej.
 5. Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój dzieci w poszczególnych obszarach (motoryka, komunikacja, zmysły, pamięć, uwaga itp.).
 6. Pomoce i inspiracje do pracy.

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • przykładowa ocena sprawności dziecka
 • indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wersji PDF oraz Word do edycji
 • zestaw przykładowych ćwiczeń i zabaw do wykorzystania podczas zajęć z WWR
 • przykładowa literatura i środki dydaktyczne przydatne podczas zajęć

Prowadząca:

mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog, od wielu lat prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a także rewalidację oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem, terapeuta EEG Biofeedback, neurologopeda, autorka bajek logopedycznych, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Powyższe szkolenie znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.