Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty 12-05-2022

110,00 

Cele: poszerzenie wiedzy o zajęciach realizowanych w ramach WWR, wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga/terapeuty

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 12 maja 2022 r. (czwartek) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU.

PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Adresaci: 

nauczyciele, specjaliści prowadzący wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – m.in. pedagodzy specjalni, logopedzi, psycholodzy

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • Poszerzenie wiedzy o zajęciach realizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
  • Zapoznanie z dokumentacją prowadzoną w ramach WWR.
  • Wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga/terapeuty.

Treści szkoleniowe:

  1. Zasady organizacji WWR w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
  2. Dokumentacja WWR.
  3. Rodzaje terapii prowadzonej w ramach WWR.
  4. Metody stosowane w pracy terapeutycznej.
  5. Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój dzieci w poszczególnych obszarach (motoryka, komunikacja, zmysły, pamięć, uwaga itp.).
  6. Pomoce i inspiracje do pracy.

Prowadząca:

mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog, od wielu lat prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a także rewalidację oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem, terapeuta EEG Biofeedback, neurologopeda, autorka bajek logopedycznych, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej