Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia

120,00 

Celem szkolenia jest m.in. opracowanie metod pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 13 marca 2023 r. (poniedziałek) w godz. 17.00 – 20.00

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele – m.in. pedagodzy, terapeuci pedagogiczni, nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia – cele szkolenia:

Zwiększenie kompetencji uczestników w obszarach:

  • rozpoznawanie trudności w czytaniu i pisaniu
  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz rodzicami
  • opracowanie metod pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce

Treści szkoleniowe:

  1. Przyczyny trudności w czytaniu i pisaniu
  2. Opinia psychologiczna – jak czytać?
  3. Rozwijanie funkcji wzrokowych
  4. Rozwijanie funkcji słuchowych
  5. Koordynacja słuchowo-ruchowa w praktyce
  6. Funkcjonowanie i ocenianie ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce

Prowadząca:

mgr Małgorzata Rucka – pedagog, logopeda, neurologopeda. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w PPP Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Krakowskiej Szkole Teatralnej i Filmowej, PPP nr 4 w Krakowie, z którą jest nadal związana zawodowo