Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej/integracyjnej

110,00 

Celem szkolenia jest poznanie specyfiki funkcjonowania dziecka z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej, zapoznanie z warunkami realizacji procesu kształcenia, z wybranymi metodami i formami pracy, wspomagającymi ścieżkę edukacyjną ucznia z uszkodzonym narządem słuchu.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 6 lutego 2019 r. w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci:

Nauczyciele szkół ogólnodostępnych/integracyjnych

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie specyfiki funkcjonowania dziecka z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej, zapoznanie z warunkami realizacji procesu kształcenia, z wybranymi metodami i formami pracy, wspomagającymi ścieżkę edukacyjną ucznia z uszkodzonym narządem słuchu.

Treści programowe:

  1. Wprowadzenie w tematykę kursu, ustalenia terminologiczne, klasyfikacje.
  2. Charakterystyka trudności szkolnych ucznia z wadą słuchu.
  3. Realizacja procesu edukacyjnego (organizacja procesu kształcenia, metody i formy pracy, weryfikacja wiedzy). Sposoby indywidualizowania zadań oraz dostosowania warunków pracy podczas zajęć.
  4. Warunki integracji dziecka z wadą słuchy w szkole ogólnodostępnej.

Anna Piestrzyńska

Prowadząca:

mgr Anna Piestrzyńska – surdopedagog, oligofrenopedagog, wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie. W zainteresowaniach naukowo-badawczych łączy obszary niepełnosprawności i komunikacji. Ukończyła kursy dla nauczycieli języka migowego: I, II, III stopnia, kurs metodyczny oraz liturgiczno-katechetyczny, a także  kurs MAKATON. Autorka artykułów z zakresu surdo- i oligofrenopedagogiki. Zafascynowana rękodziełem. Mistrz haftu matematycznego, szydełkowych maskotek i zwijania drożdżowych serc. Bałaganiara.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.