Uczeń z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole – 25.10.2023

120,00 

Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu w zakresie pracy edukacyjnej/terapeutycznej

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 25 października 2023 r. (środa) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci:

nauczyciele szkoły podstawowej: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotowi, nauczyciele współorganizujący kształcenie, terapeuci, pedagodzy, pedagodzy specjalni

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

 • wzbogacenie wiedzy uczestników na temat organizacji kształcenia specjalnego uczniów z umiarkowaną/znaczną niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
 • poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • wzbogacenie warsztatu w zakresie pracy edukacyjnej/terapeutycznej

Uczeń z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną – treści szkoleniowe:

 1. Akty prawne regulujące proces kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 2. Charakterystyka uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 3. Uczeń z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w klasie ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej.
 4. Wybrane metody pracy z uczniami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 5. Pomysły i inspiracje do codziennej pracy.
 6. Przykładowe dokumenty – program zajęć rewalidacyjnych, roczny plan pracy.

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • program zajęć rewalidacyjnych
 • scenariusz zajęć
 • przykładowe karty pracy

Prowadząca:

mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta TUS, terapeuta EEG Biofeedback, neurologopeda, autorka bajek logopedycznych. Pracuje w zespole szkół z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej