Trudna sztuka monitorowania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów w procesie edukacji zdalnej

110,00 

Tematem szkolenia jest monitorowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w procesie edukacji zdalnej

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 17 lutego 2022 r. (czwartek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Adresaci:

dyrektorzy oraz nauczyciele wszystkich typów szkół

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele – uczestnik szkolenia potrafi:

  • określić specyfikę oceniania w procesie nauczania zdalnego na poszczególnych etapach edukacji
  • scharakteryzować wybrane formy, metody, narzędzia monitorowania i oceniania postępów w nauce, specyficzne do nauczania zdalnego
  • indywidualizować proces monitorowania i oceniania postępów uczniów

Treści szkoleniowe:

  1. Ocenienie w edukacji zdalnej na podstawie przepisów prawa oświatowego
  2. Elementy ocenienia kształtującego w ocenie i monitorowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów
  3. Specyfika zdalnego ocenienia osiągnięć edukacyjnych uczniów
  4. Narzędzia wykorzystywane w ocenie i monitorowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów: Office 365 Education (Microsoft 365), Genially, Canva, Padlet, Kahoot!, Learning Apps, Quizizz, formularze google
  5. Indywidualizacja procesu monitorowania i oceniania postępów uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z ponad 30-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od kilkunastu lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.