Trening kreatywności – Patrzeć inaczej, widzieć więcej

110,00 

Warsztat rozwoju osobistego dla zainteresowanych nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 23 lutego 2021 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci: 

zainteresowani nauczyciele, m.in. pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy

Liczba godzin:

4 godzin dydaktyczne

Cele:

Rozwijanie kreatywności uczestników w sferze:

  • poznawczej (wyobraźnia twórcza, płynność, giętkość i oryginalność myślenia, myślenie dywergencyjne, zdolność do generowania wielu rozwiązań, pomysłów, idei, abstrahowanie, kojarzenie i metaforyzowanie)
  • emocjonalno-motywacyjnej (otwartość na nowe idee i doświadczenia, ciekawość poznawcza, zaangażowanie w działanie, niezależność i nonkonformizm, chęć eksperymentowania i podejmowania zadań, gotowość do podejmowania wyzwań i związanego z nim ryzyka)
  • działaniowej (metody, techniki, ćwiczenia rozwijające kreatywność oraz strategie niestandardowej i twórczej autoprezentacji).

Treści szkoleniowe:

1. Wprowadzenie w problematykę kreatywności człowieka:

–  Istota pojęć: twórczość, kreatywność

–  Cechy twórczego myślenia

–  Czynniki blokujące kreatywność oraz możliwości ich niwelowania

–  Korzyści wynikające z rozwijania kreatywności

2. Psychopedagogiczne założenia treningu kreatywności:

–  Etapy treningu twórczości

–  Model rozwijania twórczego potencjału człowieka

–  Model eliminowania przeszkód i barier poznawczych i motywacyjno-emocjonalnych hamujących twórczość

– Zasady stymulowania twórczego myślenia

3. Analiza i testowanie metod:

– pokonywania sztywności myślenia

– twórczego rozwiązywania problemów

4. Poznanie strategii, technik oraz ćwiczeń rozwijania:

– myślenia wyobrażeniowego

– ciekawości poznawczej

– zdolności skojarzeniowych (transformacje, asocjacje, analogie i metafory)

– ekspresji twórczej.

Prowadząca: dr Beata Kunat– doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogika, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowo – badawcze koncentrują  się wokół kreatywności i pasji człowieka. Jest licencjonowanym trenerem kreatywności Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, trenerem Destination Imagination. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie  prowadzenia  treningów kreatywności dla uczniów, studentów, nauczycieli. Współzałożycielka i redaktorka międzynarodowego czasopisma naukowego „Creativity. Theories-Research-Applications” poświęconego problematyce kreatywności człowieka.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego