Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia 1-10-2020

110,00 

Celem szkolenia jest opracowanie metod pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 1 października 2020 r. (czwartek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Adresaci:

nauczyciele – m.in. pedagodzy, nauczyciele przedmiotowcy, terapeuci, logopedzi

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele:

Zwiększenie kompetencji uczestników w obszarach:

  • rozpoznawanie trudności w czytaniu i pisaniu
  • współpaca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz rodzicami
  • opracowanie metod pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce

Treści szkoleniowe:

  1. Przyczyny trudności w czytaniu i pisaniu.
  2. Opinia psychologiczna – jak czytać?
  3. Rozwjanie funkcji wzrokowych
  4. Rozwijanie funkcji słuchowych
  5. Koordynacja słuchowo-ruchowa w praktyce
  6. Funkcjonowanie i ocenianie ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce

Prowadząca:

mgr Małgorzata Rucka – pedagog, logopeda, neurologopeda (specjalizacja neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w PPP Polskiego Towarzystwa Dysleksji, MDK Fort 49 „Krzesławice”, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Krakowskiej Szkole Teatralnej i Filmowej, PPP nr 4 w Krakowie, z którą jest nadal związana zawodowo 


Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego