Terapeutyczne zabawy wspierające rozwój dziecka

100,00 

Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli/terapeutów o szeroki wachlarz zabaw wspierających rozwój dziecka z deficytami i zaburzeniami rozwoju

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 28 kwietnia 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Adresaci: 

nauczyciele przedszkola, pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

 • Pogłębienie wiedzy na temat terapeutycznej roli zabawy we wspieraniu rozwoju dziecka
 • Zdobycie pomysłów na kreatywne wykorzystanie materiałów codziennego użytku do stymulacji rozwoju dziecka
 • Wzbogacenie warsztatu pracy o szeroki wachlarz zabaw wspierających rozwój dziecka z deficytami i zaburzeniami rozwoju

Treści programowe:

 1. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka.
 2. Role zabawy w życiu dzieci.
 3. Etapy rozwoju dziecka zdrowego.
 4. Znaczenie skutecznej obserwacji w pracy terapeutycznej.
 5. Rozwój prawidłowy, a rozwój zakłócony. Krótka charakterystyka.
 6. Proces wspierania zaburzonego rozwoju dziecka – omówienie terminologii.
 7. Zasady pracy terapeutycznej z dzieckiem.
 8. Na czym polega „trening zabawy”?
 9. Przygotowanie przestrzeni do zabaw z dzieckiem.
 10. Lista kreatywnych pomocy i materiałów ułatwiających zabawy terapeutyczne.
 11. Zbiór zabaw terapeutycznych wspierających rozwój dziecka.
 12. Dialog z rodziną dziecka – uczestnikiem procesu terapeutycznego.

Prowadząca:

mgr Dorota Majchernauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, liderka do spraw Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z województwa świętokrzyskiego. Pracuje jako nauczyciel z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu. Autorka i realizatorka innowacji pedagogicznych oraz publikacji przybliżających świat dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.