Proste i złożone techniki twórczego myślenia w codziennej pracy nauczyciela

120,00 

Szkolenie poprowadzi dr Monika Just – pedagog dziecięcy, coach, wykładowca, edukator, licencjonowany trener twórczego myślenia Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności

Pozostało wolnych miejsc: 20

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 3 grudnia 2024 r. (wtorek) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci: 

nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Szkolenie Proste i złożone techniki twórczego myślenia w codziennej pracy nauczyciela – cele:

  • poznanie technik heurystycznych pomocnych w rozwijaniu myślenia twórczego dzieci i młodzieży i wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy
  • zwiększenie wiedzy na temat metodyki Twórczego Rozwiązywania Problemów
  • rozwinięcie umiejętności budowania pytań problemowych wynikających z zaciekawienia zadaniami o charakterze intelektualnym, emocjonalnym i praktycznym

Treści szkoleniowe:

1. Metodyka lekcji TRP z wykorzystaniem prostych i złożonych technik heurystycznych – zarys.
2. Budowanie pytań problemowych jako strategia pobudzania ciekawości poznawczej i myślenia twórczego ucznia.
3. Przykłady pytań problemowych stymulujących aktywność twórczą dzieci i młodzieży.
4. Wybrane techniki heurystyczne pomocne w twórczym rozwiązaniu problemów, stymulujące ciekawość poznawczą ucznia oraz rozwijające umiejętność analizowania przez niego sytuacji problemowej, w efekcie odnalezienie rozwiązania problemu:
burza mózgów i jej odmiany (burza mózgów A. Osborna, prywatna burza mózgów, burza mózgów 635)
– gwiazda pytań
– metafora wizualno-obrazowa
– analogia personalna
– piramida skojarzeń J. Kujawskiego
– technika przypadkowego słowa/wkładu
– metoda ZWI*
5. Adoptowanie rozwiązań – tworzenie banku pomysłów – problemów/tematów możliwych do realizacji dzięki technikom twórczego rozwiązywania problemów.
6. Inspiracje – literatura przedmiotu.

Prowadząca:

dr Monika Just – pedagog dziecięcy, coach, wykładowca, edukator, licencjonowany trener twórczego myślenia  Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, certyfikowany moderator  Desingn Thinikig. Realizatorka szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji osobistych i społecznych, treningów kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów (TRP), myślenia wizualnego (Visual Thinking), myślenia projektowego (Design Thinking) oraz metod aktywizujących myślenie i uczenie się dla Edukacji i Oświaty oraz Biznesu i Administracji Publicznej. Autorka i współautorka podręczników i materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów klas młodszych, poradników i podręczników metodycznych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i wyższych poziomów kształcenia oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach dotyczących problematyki twórczości i efektywnego nauczania.

Proste i złożone techniki twórczego myślenia w codziennej pracy nauczyciela – szkolenie to znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.