Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się – AAC

110,00 

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z alternatywnymi i wspomagającymi formami komunikacji, wykorzystywanymi w pracy z dziećmi, u których porozumiewanie przy użyciu mowy dźwiękowej jest niemożliwe lub utrudnione.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Szkolenie AAC

Data: 25 marca 2019 r. w godz. 15.30-19.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki, 7 km od centrum Krakowa)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci:

Nauczyciele przedszkoli, szkół ogólnodostępnych/integracyjnych oraz szkół specjalnych

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele szkolenia:

  • Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z alternatywnymi i wspomagającymi formami komunikacji, wykorzystywanymi w pracy z dziećmi, u których porozumiewanie przy użyciu mowy dźwiękowej jest niemożliwe lub utrudnione.
  • Słuchacz pozna specyfikę oraz możliwościami komunikowania się z dziećmi/młodzieżą z deficytami słuchowo – wzrokowymi, z MPD, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Celem praktycznym jest nauka podstaw wybranych systemów porozumiewania się.

Treści programowe:

  1. Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej: historia, ustalenia terminologiczne, klasyfikacje, strategie.
  2. Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie komunikowania się.
  3. Komunikowanie się przy pomocy gestów, systemów graficznych i dotykowych.
  4. Projektowanie i wykorzystanie pomocy komunikacyjnych.
  5. Korzyści płynące z zastosowania AAC w pracy z dzieckiem niemówiącym.

Prowadząca:

Anna Piestrzyńskamgr Anna Piestrzyńska – surdopedagog, oligofrenopedagog, wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie. W zainteresowaniach naukowo-badawczych łączy obszary niepełnosprawności i komunikacji. Ukończyła kursy dla nauczycieli języka migowego: I, II, III stopnia, kurs metodyczny oraz liturgiczno-katechetyczny, a także  kurs MAKATON. Autorka artykułów z zakresu surdo- i oligofrenopedagogiki. Zafascynowana rękodziełem. Mistrz haftu matematycznego, szydełkowych maskotek i zwijania drożdżowych serc. Bałaganiara.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.