Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się – AAC

110,00 

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z alternatywnymi i wspomagającymi formami komunikacji, wykorzystywanymi w pracy z dziećmi, u których porozumiewanie przy użyciu mowy dźwiękowej jest niemożliwe lub utrudnione.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Szkolenie AAC

Data: 25 marca 2019 r. w godz. 15.30-19.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki, 7 km od centrum Krakowa)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci:

Nauczyciele przedszkoli, szkół ogólnodostępnych/integracyjnych oraz szkół specjalnych, logopedzi, terapeuci oraz wszyscy pracujący z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, której towarzyszy brak lub ograniczenie komunikacji werbalnej

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele szkolenia:

  • Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z alternatywnymi i wspomagającymi formami komunikacji, wykorzystywanymi w pracy z dziećmi, u których porozumiewanie przy użyciu mowy dźwiękowej jest niemożliwe lub utrudnione.
  • Słuchacz pozna specyfikę oraz możliwościami komunikowania się z dziećmi/młodzieżą z deficytami słuchowo – wzrokowymi, z MPD, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Celem praktycznym jest nauka podstaw wybranych systemów porozumiewania się.

Treści programowe:

  1. Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej: historia, ustalenia terminologiczne, klasyfikacje, strategie.
  2. Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie komunikowania się.
  3. Komunikowanie się przy pomocy gestów, systemów graficznych i dotykowych.
  4. Projektowanie i wykorzystanie pomocy komunikacyjnych.
  5. Korzyści płynące z zastosowania AAC w pracy z dzieckiem niemówiącym.

Prowadząca:

Anna Piestrzyńskamgr Anna Piestrzyńska – surdopedagog, oligofrenopedagog, wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie. W zainteresowaniach naukowo-badawczych łączy obszary niepełnosprawności i komunikacji. Ukończyła kursy dla nauczycieli języka migowego: I, II, III stopnia, kurs metodyczny oraz liturgiczno-katechetyczny, a także  kurs MAKATON. Autorka artykułów z zakresu surdo- i oligofrenopedagogiki. Zafascynowana rękodziełem. Mistrz haftu matematycznego, szydełkowych maskotek i zwijania drożdżowych serc. Bałaganiara.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.