AAC alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji osób o specjalnych potrzebach w porozumiewaniu się

660,00 

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie AAC w formie stacjonarnej do Węgrzc pod Krakowem

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

AAC szkolenie stacjonarne

Zapraszamy do zapisów na listę rezerwową pod numerem telefonu:604 705 942 

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 14 i 15 stycznia 2023 r. (sobota i niedziela)

14 stycznia godz. 9.00-18.30

15 stycznia godz. 8.00-17.30

Miejsce: Węgrzce/koło Krakowa, ul. Warszawska 15/16

Nasza sala szkoleniowa znajduje się 7 km od centrum Krakowa. Możliwy jest dojazd autobusami komunikacji miejskiej (przystanek naprzeciwko naszej siedziby). Przed budynkiem znajduje się parking.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN oraz zaświadczenie wydane przez prAACownia Alina Smyczek

Liczba godzin: 

22 godziny dydaktyczne

Cena szkolenia:

660 zł

W cenie: 50 stron materiałów w teczce oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Szkolenie AAC – program:

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do:

 • rozumienia AAC jako dziedziny wiedzy i praktyki oraz podejścia
 • diagnozy umiejętności komunikacji osoby niemówiącej
 • budowania środowiska językowego dla osoby uczącej się AAC (strukturyzacje, wspomaganie przekazu, wspomagana znakami stymulacja języka)
 • bycia kompetentnym partnerem komunikacji osoby uczącej się AAC
 • planowania początkowych kroków w podnoszeniu umiejętności komunikacji (wyzwalanie intencji komunikacyjnej, rozszerzanie zachowań komunikacyjnych)
 • dobierania i nauczania strategii komunikacji
 • nauczania osób niemówiących posługiwania się pierwszymi i kolejnymi znakami manualnymi oraz graficznymi
 • rozszerzania wypowiedzi użytkowników AAC i ich komunikacyjnych funkcji
 • dobierania i konstruowania prostych pomocy do komunikacji (tablice wyboru, uczestnictwa, kontekstowe)
 • wplatania nauki AAC w rutynę placówki lub domu.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają składowe indywidualnego systemu komunikacji, np.: systemy znaków, programy specjalistyczne, komunikatory. Widzą dziesiątki przykładów pomocy do komunikacji oraz wiele filmowych ilustracji procesu uczenia się ich użycia. Biorą udział w ćwiczeniach, dzięki którym nabywają praktyczne umiejętności i kompetencje w stosowaniu proponowanych technik z użyciem AAC.

 Szkolenie AAC – dzień pierwszy (11h):

900

 

Wprowadzenie do AAC:

Filozofia, użytkownicy, indywidualny system komunikacji.

Kompetencje komunikacyjne użytkownika AAC.

3h
1115 Przerwa (15 min)
1130 Rodzaje znaków i ich źródła. Znaki, a język.

Pomoce do komunikacji – podział techniczny.

3h

 

1345 Przerwa obiadowa (45 min)
1430 Rozwój umiejętności komunikowania się.

Diagnoza kompetencji komunikacyjnych i planowanie interwencji –  cz. I

2h
1600 Przerwa (15 min)
1615 –

1830

Metodyka wprowadzania AAC cz. I:

Wspomaganie umiejętności komunikowania się na poziomie przedsymbolicznym.

3h

 Szkolenie AAC – dzień drugi (11h):

800 Metodyka wprowadzania AAC. cz. II – Budowanie środowiska językowego. Zasady wprowadzania znaków. Nauka używania znaków w rytuałach.

Tablice wyboru.

3h
1015 Przerwa (15 min)
1030 Metodyka wprowadzania AAC cz. III –  Rozszerzanie kompetencji społecznych i językowych. Dobór sytuacji oraz rozwojowych i sytuacyjnych pomocy komunikacyjnych. Tablice uczestnictwa i tematyczne. 3h
1245 Przerwa obiadowa (45 min)
1330 Techniki dostępu i strategie komunikacji. 2h
1500 Przerwa (15 min)
1515 –

1730

Diagnoza kompetencji komunikacyjnych i planowanie interwencji – cz. II.

3 klucze doboru słownictwa i budowania indywidualnych systemów komunikacji.

Osobiste pomoce komunikacyjne.

Dzień użytkownika AAC w placówce edukacyjnej.

3h

Prowadząca:

pani Alina Smyczek

 • ukończyła studia pedagogiczne (UJ, Kraków), jest logopedą dyplomowanym (UW, Warszawa), nauczycielem dyplomowanym, praktykiem z 27-letnim stażem, wciąż czynnym zawodowo
 • od początku kariery zawodowej pracuje z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością i ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie stosując wspomagające i alternatywne metody komunikowania się (AAC) oraz technologię wspomagającą (AT)
 • ma w dorobku kilkadziesiąt publikacji i wystąpień, także poza granicami kraju
 • w 1999 otrzymała stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikacji Wspomagającej (ISAAC) Teacher in Residence Program: odbyła półroczny staż w szkole dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji w Kaliforni, USA, połączony z intensywnym programem szkolenia (1999-2000)
 • od 1998 roku projektuje i prowadzi szkolenia dla nauczycieli w kraju i za granicą oraz autorskie zajęcia dla studentów w Krakowie i Warszawie, przeszkoliła ponad 4000 osób
 • pracowała w komisjach eksperckich MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju, współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz z kilkoma wyższymi uczelniami
 • jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia „Mówić bez słów”- ISAAC Polska, prezesem Zarządu III i IV kadencji, pomysłodawczynią Warsztatów AAC, Biuletynu AAC
 • wprowadziła i rozpropagowała w Polsce: Czytanie Uczestniczące, Model Uczestnictwa, standardy edukacji uczniów niemówiących oraz wiele elementów i technik metodyki AAC
 • jest autorką Systemu Komunikacji Językowej „Słowik” – na urządzenia z systemem operacyjnym Windows