Strategie pracy z dzieckiem wykazującym zachowania trudne

110,00 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela stykającego się z zachowaniami klasyfikowanymi jako trudne: nadpobudliwość, agresja słowna i czynna, moczenie nocne, brak prawidłowych wzorców zachowania.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 15 listopada 2018 r. w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Zapisy: elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942

Adresaci: 

nauczyciele, pedagodzy, pedagodzy specjalni, wychowawcy szkół i placówek edukacyjnych

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele szkolenia:

  • Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela stykającego się z zachowaniami klasyfikowanymi jako trudne: nadpobudliwość, agresja słowna i czynna, moczenie nocne, brak prawidłowych wzorców zachowania.
  • Szkolenie oparte jest na założeniach terapii behawioralnej i stosowanej analizy zachowania wykorzystujących takie procedury jak: praktyka pozytywna, autokorekcja, hiperkorekcja, systematyczna uwaga i aprobata.
  • Uczestnicy otrzymają gotowe propozycje z możliwością dostosowania ich do konkretnej sytuacji.

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do tematu, przedstawienie się prowadzącego, integracja grupy.
2. PRAKTYKA POZYTYWNA:
• Charakterystyczne cechy praktyki pozytywnej.
• Niewystarczające nauczanie jako przyczyna problemów z zachowaniem.
• Rozmyślne złe zachowanie czy brak umiejętności?
• Niedostateczna ilość czasu na naukę.
• Niestaranność.
• Unikanie krytyki i karania.
• Praktyka pozytywna do samodzielnego stosowania, prowadzenie zapisu.
3. AUTOKOREKCJA I HIPERKORECJA:
• Definicja autokorekcji i hiperkorekcji.
• Przykłady autokorekcji i hiperkorekcji.
• Ćwiczenia w stosowaniu autokorekcji i hiperkorekcji.
• Prowadzenie zapisu.
• Łączne stosowanie praktyki pozytywnej, autokorekcji i hiperkorekcji.
4. SYSTEMATYCZNA UWAGA I APROBATA:
• Czym jest systematyczna uwaga i aprobata?
• Jak lepiej motywować? Co zrobić, gdy pożądane zachowanie pojawia się rzadko lub wcale?
• Ćwiczenia doskonalące systematyczną uwagę w odniesieniu do dzieci i uczniów starszych.
5. Dyskusja, podsumowanie i ewaluacja szkolenia.

Prowadząca:

dr Joanna Guzik-Iwińska – doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, terapeuta z zakresu psychoedukacji, długoletni nauczyciel i wykładowca akademicki. Poza zagadnieniami związanym z resocjalizacją, zajmuje się procesem nabywania umiejętności czytania i pisania – jest autorką Metody Strukturalnej, polecanej szczególnie dla uczniów z deficytami rozwojowymi

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.