Strategie pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu 18-05-2021

110,00 

Cel: Poznanie strategii pracy nad zachowaniami trudnymi, w szczególności metod sprzyjających zapobieganiu występowania tych zachowań

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 18 maj 2021 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie jest nagrywane, nie ma możliwości odtworzenia go w innym terminie.

Adresaci: 

nauczyciele pracujący z uczniem ze spektrum autyzmu oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele:

  • Zdobycie wiedzy dotyczącej przyczyn występowania zachowań trudnych u dzieci z ASD w kontekście specyfiki ich funkcjonowania
  • Poznanie strategii pracy nad zachowaniami trudnymi, w szczególności metod sprzyjających zapobieganiu występowania tych zachowań

Treści szkoleniowe:

  • Specyfika funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera)
  • Analiza potrzeb stojących za zachowaniami trudnymi
  • Budowanie strategii proaktywnych (zapobieganie zachowaniom trudnym)
  • Techniki wspierające dziecko w jego rozwoju emocjonalnym
  • Strategie reaktywne w odniesieniu do zachowań trudnych
  • Zasady tworzenia planu pracy nad zachowaniami trudnymi

Prowadząca:

mgr Dobromiła Smolak – pedagog specjalny, arteterapeutka, trener Wideotreningu Komunikacji (VIT). Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w terapii dzieci z autyzmem metodami niedyrektywnymi. Była także nauczycielem wspomagającym w szkole integracyjnej. Obecnie pracuje w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie, gdzie jest koordynatorem grupy przedszkolnej dla dzieci z autyzmem, prowadzi zajęcia indywidualne, a także pracuje z rodzicami dzieci z trudnościami rozwojowymi

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego