Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – od teorii do rozwiązań praktycznych

150,00 

Seksualność stanowi istotny aspekt życia każdego człowieka, również niepełnosprawnego. Warsztaty mają dostarczyć wiedzy z zakresu biologicznych, psychologicznych, społecznych a przede wszystkim pedagogicznych (edukacyjnych) aspektów seksualności człowieka niepełnosprawnego.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 16 listopada 2019 r. (sobota) w godz. 9.00 – 13.00

Miejsce: Węgrzce (gmina Zielonki, 7 km od centrum Krakowa)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci

Nauczyciele: m.in. wychowawcy szkół i placówek edukacyjnych pracujących z uczniami i wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną, pedagodzy specjalni, zainteresowani tematyką nauczyciele

Liczba godzin

5 godzin dydaktycznych

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele

Seksualność stanowi istotny aspekt życia każdego człowieka, również niepełnosprawnego. Warsztaty mają dostarczyć wiedzy z zakresu biologicznych, psychologicznych, społecznych a przede wszystkim pedagogicznych (edukacyjnych) aspektów seksualności człowieka niepełnosprawnego.

Treści szkoleniowe:

  1. Kształtowanie się tożsamości płciowej u dzieci (jakie znaczenie dla dalszego rozwoju człowieka i jego seksualności ma ukształtowana właściwie tożsamość płciowa).
  2. Charakterystyka i przyczyny przejawów seksualności u dzieci, jak na tę seksualność reagować.
  3. Dojrzewanie płciowe u osób z intelektualną niepełnosprawnością.
  4. Potrzeba seksualna u osób z niepełnosprawnością intelektualną i aktywność seksualna.
  5. Relacje, partnerstwo, nawiązywanie bliskich intymnych relacji, rodzicielstwo osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  6. Strategie rozwiązywania trudnych zachowań w obszarze seksualności – wskazówki praktyczne dotyczące reagowania na przejawy seksualności młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
  7. Możliwości realizacji wychowania seksualnego w odniesieniu do osób z intelektualną niepełnosprawnością.
  8. Problematyka wykorzystywania seksualnego osób z intelektualną niepełnosprawnością.

Zajęcia to autorska propozycja, oparta na 15 letnim doświadczeniu w pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Profesor od 15 lat prowadzi w całej Polsce badania z zakresu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na tej podstawie opublikował 6 monografii naukowych, które mają charakter pionierski i stanowią istotny wkład w rozumienie seksualności człowieka niepełnosprawnego. Warsztaty są zatem spotkaniem nie tylko z praktykiem, ale również badaczem zajmującym się wnikliwie tak trudnym obszarem.

Prowadzący:

dr hab. Remigiusz Kijak, prof. – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny. Autor wielu książek, m.in. Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Pedagogiczny w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii. Specjalność naukowa: pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogika seksualności osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.