Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych

110,00 

Uczestnik szkolenia: zna kompetencje kluczowe, wymienia je  i rozumie ich znaczenie w procesie uczenia się przez całe życie, potrafi rozróżnić znaczenie pojęć kompetencja vs. umiejętność oraz umie zastosować różne sposoby kształtowania kompetencji kluczowych w szkole …

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 11 grudnia 2018 r. w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: Węgrzce (gmina Zielonki, 7 km od centrum Krakowa)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci: 

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele ogólne

Uczestnik szkolenia:

  • zna kompetencje kluczowe, wymienia je  i rozumie ich znaczenie w procesie uczenia się przez całe życie
  • potrafi rozróżnić znaczenie pojęć kompetencja vs. umiejętność oraz umie zastosować różne sposoby kształtowania kompetencji kluczowych w szkole
  • ma świadomość ponad przedmiotowego i interdyscyplinarnego charakteru kompetencji kluczowych

Cele szczegółowe

Uczestnik szkolenia: 

  • identyfikuje  przyczyny społeczne i cywilizacyjne ustanowienia kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
  • rozróżnia  akty prawne regulujące funkcjonowanie polskiego systemu edukacji, w których określony jest obowiązek kształtowania kompetencji kluczowych
  • charakteryzuje najważniejsze umiejętności kształtowane w wyniku realizacji podstawy programowej na kolejnych etapach edukacji

Prowadząca:

Renata Flis – ekspert w dziedzinie kształcenia integracyjnego, autorka licznych publikacji o tematyce edukacyjnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, trener w oświacie i w biznesie oraz trener dramy. Pracownik Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie. Prywatnie – miłośniczka teatru, opery i górskich wędrówek.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.