Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych

120,00 

Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 10 kwietnia 2024 r. (środa) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci:

pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

 • Pogłębienie wiedzy na temat procesów poznawczych i ich zaburzeń u osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne ćwiczenia rewalidacyjne wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnością

Treści szkoleniowe:

 1. Czym są procesy poznawcze? Podział i krótka charakterystyka
 2. Najczęściej występujące zaburzenia procesów poznawczych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną: w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym, w stopniu znacznym, w sprzężeniach np. autyzm i niepełnosprawność intelektualna
 3. Funkcjonowanie dzieci z zaburzonymi procesami poznawczymi w środowisku szkolnym
 4. Metody terapeutyczne stosowane w rewalidacji
 5. Ćwiczenia rewalidacyjne usprawniające poszczególne procesy poznawcze: uwagę, pamięć, percepcję, myślenie, język
 6. Przykładowe scenariusze zajęć rewalidacyjnych usprawniających wybrane procesy poznawcze

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • zestaw ćwiczeń rozwijających procesy poznawcze
 • scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 • program rewalidacji dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w wersji PDF oraz Word do edycji
 • przydatna literatura oraz pomoce do zajęć

Prowadząca:

mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta TUS, terapeuta EEG Biofeedback, neurologopeda, autorka bajek logopedycznych. Pracuje w zespole szkół z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Powyższe szkolenie znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.