Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego

120,00 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiadomości teoretyczne i praktyczne związane z kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 28 września 2019 r. (sobota) w godz. 9.00 – 13.00

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci: 

nauczyciele pierwszego etapu edukacyjnego

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele szkolenia:

  • omówienie zagadnień związanych z kompetencjami kluczowymi uczniów w powiązaniu z nauczaniem i uczeniem się matematyki,
  • wyposażenie uczestników w wiadomości teoretyczne i praktyczne związane z kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów.

Treści szkoleniowe:

Przedstwiona zostanie rola zadań i problemów matematycznych w rozwijaniu i kształtowaniu wybranych umiejętności uczniów I etapu edukacyjnego.

W ramach zajęć omówione będą przykładowe propozycje dydaktyczne:

  • rozwijające umiejętność liczenia, znajomość miar i struktur, rozumienie terminów i pojęć matematycznych, intuicje matematyczne i twórcze myślenie,
  • prowokujące do stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi,
  • kształtujące umiejętność  komunikowania się językiem matematycznym.

Prezentowane przykładowe zagadnienia dobrane będą w taki sposób, aby ich wykorzystanie w praktyce dawało możliwość rozwijania kompetencji kluczowych, realizowania  zapisów podstawy programowej, a także  umożliwiało kształtowanie, z ich wykorzystaniem, właściwej postawy uczniów wobec matematyki oraz rozbudzało u uczniów zainteresowanie matematyką.

W ramach zajęć zaprezentowane zostaną konkretne zadania, zabawy i gry dydaktyczne.

Szkolenie „Rozwijanie matematycznych kompetencji kluczowych uczniów I etapu edukacyjnego” poprowadzi:

dr Joanna Major – doktor nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki, autorka licznych publikacji naukowych, nauczyciel matematyki i informatyki. Zainteresowania naukowe: kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych u osób z różnych szczebli kształcenia matematycznego, terapia trudności matematycznych uczniów, wykorzystanie gier i zabaw dla kształtowania kompetencji uczących się.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.