Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 20.03.2024

120,00 

Cel: zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami w codziennej pracy

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze SPE – kurs doskonalący

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 20 marca 2024 r. (środa) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci: 

pedagodzy specjalni, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami w codziennej pracy.
  • Wzbogacenie warsztatu pracy o interesujące pomysły i ćwiczenia stymulujące rozwój społeczny.

Rozwijanie kompetencji społecznych – treści szkoleniowe:

  1. Czym są kompetencje społeczne?
  2. Znaczenie kompetencji społecznych w codziennym życiu.
  3. Zaburzenia w rozwoju kompetencji społecznych u osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
    (m.in. uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, niedostosowani społecznie, z afazją).
  4. Ćwiczenia i zabawy wspierające rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

  • plan pracy zajęć rozwijających kompetencje społeczne
  • ćwiczenia rozwijające kompetencje społeczne u uczniów ze SPE

Prowadząca:

mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog, od wielu lat prowadzi rewalidację oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem, terapeuta EEG Biofeedback, neurologopeda, autorka bajek logopedycznych. Pracuje w szkole z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

Powyższe szkolenie znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.