Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 2.12.2021

110,00 

Cel: zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami w codziennej pracy

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 2 grudnia 2021 r. (czwartek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU.

PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA (link jest rozsyłany kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Adresaci: 

pedagodzy specjalni, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami w codziennej pracy.
  • Wzbogacenie warsztatu pracy o interesujące pomysły i ćwiczenia stymulujące rozwój społeczny.

Treści szkoleniowe:

  1. Czym są kompetencje społeczne?
  2. Znaczenie kompetencji społecznych w codziennym życiu.
  3. Zaburzenia w rozwoju kompetencji społecznych u osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
    (m.in. uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, niedostosowani społecznie, z afazją).
  4. Ćwiczenia i zabawy wspierające rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Prowadząca:

mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog, od wielu lat prowadzi rewalidację oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem, terapeuta EEG Biofeedback, neurologopeda, autorka bajek logopedycznych. Pracuje w szkole z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej