Rozwijanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki

120,00 

Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z kompetencjami kluczowymi określonymi w zaleceniach Rady Unii Europejskiej w kontekście nauczania i uczenia się matematyki

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 19 maja 2020 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Adresaci:

nauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele:

  • Omówienie zagadnień związanych z kompetencjami kluczowymi określonymi w zaleceniach Rady Unii Europejskiej w kontekście nauczania i uczenia się matematyki ze szczególnym uwzględnieniem  kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencji matematycznych i językowych – język matematyczny jego specyfika czytania i analizowania treści
  • Omówienie przykładowych sytuacji dydaktycznych, w których wykorzystywane są metody aktywizujące, służące nabywaniu przez uczniów kompetencji kluczowych
  • Wyposażenie uczestników szkolenia w wiadomości teoretyczne i praktyczne dotyczące wykorzystania zadań, problemów, gier dla kształtowania rozumienia wybranych pojęć i rozwijania aktywności matematycznych

Treści szkoleniowe:

1. Dostrzeganie i formułowanie problemów, konstruowanie i definiowanie nowych dla uczącego się pojęć

2. Odkrywanie, formułowanie i dowodzenie twierdzeń, uogólnianie i specyfikacja, czytanie i analizowanie treści matematycznych

3. Pozytywna rola  korzystania z aktywizujących metod nauczania matematyki na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych

4. Kształtowanie pojęć arytmetycznych, algebraicznych oraz geometrycznych

5. Ukazanie konkretnych przykładów zadań i gier do wykorzystania w praktyce szkolnej, a umożliwiających kształtowanie kompetencji kluczowych

Prowadząca: 

dr Joanna Majordr Joanna Major – doktor nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki, autorka licznych publikacji naukowych, nauczyciel matematyki i informatyki. Zainteresowania naukowe: kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych u osób z różnych szczebli kształcenia matematycznego, terapia trudności matematycznych uczniów, wykorzystanie gier i zabaw dla kształtowania kompetencji uczących się

 Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego (czas przejazdu busem ok. 15 minut).

Obiekt posiada parking.