Rodzice i nauczyciele – partnerstwo w dobrym stylu

110,00 

Adresaci: nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje w kontaktach z rodzicami uczniów

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA (2-3 dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Adresaci:

nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w kontaktach z rodzicami uczniów

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cel:

  • zdobycie kompetencji w zakresie współpracy z rodzicami w obszarze dydaktyki i wychowania

Treści szkoleniowe:

  1. Budowanie dobrych relacji z rodzicami.
  2. Skuteczne sposoby komunikowania się.
  3. Strategie działań sprzyjających efektywnej komunikacji, zapobiegających wystąpieniu konfliktu.
  4. Odpowiedzialność szkoły i rodziców za sukces edukacyjny ucznia.
  5. Nieporozumienia komunikacyjne i sposoby ich unikania.
  6. Granice w relacjach nauczyciel – rodzic.
  7. Budowanie koalicji z rodzicami w praktyce.

Prowadząca: 

Jolanta Kuropatwa – trenerka edukacyjna, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, wieloletnia wicedyrektor i dyrektor szkoły. Zwolenniczka i propagatorka idei szkoły uczącej się. Ekspertka do spraw awansu zawodowego, certyfikowany ewaluator. Posiada również doświadczenie w zakresie nadzoru pedagogicznego, kontroli i wspomagania szkół. Nagrodzona tytułem honorowym profesora oświaty.