Rewalidacja indywidualna

110,00 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych wszystkich etapów edukacyjnych. Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje specjalistów w tym w zakresie.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Cyber Monday - tylko dziś 10 procentowa zniżka na zapisy online, kod kuponu: 'cyber'
Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 26 listopada 2018 r. w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: Miechów – 40 km od Krakowa

Adresaci: 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych wszystkich etapów edukacyjnych. Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje specjalistów w tym w zakresie.

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele szkolenia:

  • Usystematyzowanie wiedzy na temat specyfiki poszczególnych niepełnosprawności
  • Wymiana doświadczeń w zakresie metod diagnozy i terapii
  • Nabycie umiejętności opracowania i prowadzenia dziennika zajęć rewalidacji indywidualnej:

– opracowania i zastosowania materiału diagnostycznego w WOPFU i formułowania celów w programie rewalidacji, w tym celów SMART

– opracowania WOPFU na podstawie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

– formułowania tematu zajęć rewalidacyjnych

  • Wzmacnianie poczucia sprawczości i rozwinięcie kompetencji w zakresie wspierania w rozwoju ucznia z niepełnosprawnością w przedszkolu, szkole i placówce

Treści programowe:

1. Planowanie rewalidacji indywidualnej:

a) diagnoza funkcjonalna w oparciu o model bio-psycho-społeczny, narzędzia diagnozy

b) WOPFU – obszary i elementy

2. Program rewalidacji indywidualnej:

a) opracowanie celów ogólnych i szczegółowych, cele SMART

b) metody terapii w zastosowaniu do poszczególnych typów niepełnosprawności

3. Monitorowanie efektów terapii – narzędzia

4. Współpraca z rodzicami jako niezbędny element w pracy nauczyciela specjalisty

5. Rola pedagoga specjalnego w współorganizowaniu procesu edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznego

6. Dokumentacja pedagoga specjalnego

7. Interpretacja aktów prawnych

Prowadząca:

Renata Flis – ekspert w dziedzinie kształcenia integracyjnego, autorka licznych publikacji o tematyce edukacyjnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, trener w oświacie i w biznesie oraz trener dramy. Pracownik Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie. Prywatnie – miłośniczka teatru, opery i górskich wędrówek.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Miechowie

ul. Księdza Skorupki 3

32-200 Miechów

Obiekt znajduje się w bliskiej odległości od Rynku, posiada parking.