Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole

60,00 

Uczestnicy kursu zdobędą i usystematyzują wiedzę na temat agresji i przemocy. Poznają ich przyczyny, przejawy, mechanizmy. Nauczą się prawidłowo reagować na zachowania agresywne uczniów.

Pozostało wolnych miejsc:

Kategoria:

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Agresja w szkole – adresaci kursu:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich nauczycieli zainteresowanych zagadnieniami związanymi z profilaktyką oraz eliminowaniem agresji i przemocy rówieśniczej w szkole, a w szczególności do dyrektorów, pedagogów, psychologów, wychowawców klas

Cele: 

Uczestnicy kursu zdobędą i usystematyzują wiedzę na temat agresji i przemocy. Poznają ich przyczyny, przejawy, mechanizmy. Nauczą się prawidłowo reagować na zachowania agresywne uczniów. Dowiedzą się, w jaki sposób planować i prowadzić pracę wychowawczą ze sprawcami przemocy, jej ofiarami, świadkami. Zostaną wyposażeni w zestaw instrumentów przydatnych w pracy z tymi osobami. Zdobędą wiedzę teoretyczną oraz narzędzia do wykorzystania w procesie diagnozowania i monitorowania agresji. Będą przygotowani do konstruowania szkolnego programu przeciwdziałania przemocy.

Program szkolenia:

 • Istota agresji, agresywności, przemocy
 • Rodzaje i przejawy agresji
 • Źródła i przyczyny zachowań agresywnych
 • Skutki agresji i przemocy
 • Rozpoznawanie potencjalnych sprawców przemocy oraz uczniów krzywdzonych
 • Interwencja doraźna w przypadku zachowań agresywnych uczniów
 • Działania postinterwncyjne wobec ofiar, sprawców i świadków agresji incydentalnej
 • Praca ze sprawcą regularnej przemocy, ofiarą dręczenia, świadkami długotrwałej agresji
 • Przemoc i agresja w szkole – diagnozowanie i monitorowanie
 • Konstruowanie szkolnego programu przeciwdziałania i eliminowania agresji
 • Prawne aspekty agresji w szkole

Agresja w szkole, narzędzia do pracy z uczniami zamieszczone w materiałach szkoleniowych:

 • formularze: kontraktu wychowawczego z uczniem, dokumentowania agresji oraz analizy konfliktu
 • ankiety: dotycząca klimatu w klasie, badająca postawy uczniów wobec agresji oraz badająca przejawy i natężenie agresji
 • ulotki: dla ofiar agresji, dla świadków agresji, dla hejtera, dla obserwatora hejtu oraz ulotka dla ofiary hejtu

Organizacja szkolenia:

Kurs ma charakter doskonalący, obejmuje 6 godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla kursanta czasie. Po dokonaniu opłaty i zaksięgowaniu na naszym koncie, uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów kursowych w plikach PDF. Podstawą zaliczenia jest test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć test, należy odpowiedzieć prawidłowo na 70% pytań testowych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji trzy podejścia do testu.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli

Elżbieta Wika - autorka kursuAutorem szkolenia jest mgr Elżbieta Wika – z wykształcenia pedagog resocjalizacyjny. Posiada uprawnienia do realizacji Treningu Zastępowania Agresji „ART” A. Goldsteina. Pracuje jako pedagog szkolny, prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających zachowania agresywne, stosujących przemoc.