Programy i aplikacje w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

110,00 

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane programy i aplikacje, które można wykorzystać do przygotowania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych, specjalistycznych, rewalidacyjnych

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 18 maja 2022 r. (środa) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU.

PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA (Link zostanie wysłany kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Adresaci:

nauczyciele przedszkoli i szkół pracujący z dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele:

  • Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi ICT w procesie edukacyjnym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Zapoznanie nauczycieli z programami i aplikacjami, które mogą wykorzystać na etapie przygotowania zajęć, jak również podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych, specjalistycznych, rewalidacyjnych

Treści szkoleniowe:

  1. Oprogramowanie wspomagające nauczyciela w procesie edukacyjnym
  2. Oprogramowanie tablicy interaktywnej jako narzędzia umożliwiającego przygotowanie i przeprowadzenie lekcji
  3. Program PowerPoint jako narzędzie umożliwiające przygotowanie interaktywnych materiałów dydaktycznych
  4. Aplikacje wspomagające nauczycieli podczas terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Prowadzący:

Mariusz Sendor – magister techniki i informatyki, oligofrenopedagog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu organizacja i zarządzanie, a także kierunku Nowoczesne Technologie Webowe i Mobilne. Nauczyciel przedmiotów informatycznych, wykładowca akademicki, trener posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konsultacji i projektów dla nauczycieli