Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej/integracyjnej

110,00 

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestnika aktualnej wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, specyfiki objawów ASD zakłócających proces edukacyjny i wychowawczy oraz zdobycie podstawowych umiejętności pomocy dziecku i jego rodzicom w niwelowaniu trudnych zachowań.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 10 grudnia 2018 r. w godz. 15.30-19.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci:

nauczyciele, pedagodzy, pedagodzy specjalni, wychowawcy szkół i placówek edukacyjnych

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele szkolenia:

Zdobycie przez uczestnika aktualnej wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, specyfiki objawów ASD zakłócających proces edukacyjny i wychowawczy oraz zdobycie podstawowych umiejętności pomocy dziecku i jego rodzicom w niwelowaniu trudnych zachowań

Treści programowe:

  1. Spektrum autyzmu (ASD) – wyjaśnienie podstawowych pojęć; specyfika zaburzeń z zakresu komunikacji i relacji społecznych oraz ograniczonych, sztywnych wzorców zachowań; kryteria diagnostyczne autyzmu i Zespołu Aspergera
  2. Zaburzenia sensoryczne – objawy i formy pomocy dziecku w szkole
  3. Zachowania trudne – diagnozowanie przyczyn, modele niwelowania, współpraca z rodzicami ucznia

Prowadząca:

mgr Małgorzata Alberska – pedagog, oligofrenopedagog, od 20 lat wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach z zakresu metod pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przede wszystkim ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka wielu publikacji z zakresu pedagogiki specjalnej oraz materiałów dydaktycznych dla katechetów uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.