Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem – 04.04.2024

120,00 

Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie wiedzy uczestników na temat organizacji kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 4 kwietnia 2024 r. (czwartek) w godz. 18.00 – 21.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

 Adresaci: 

nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi/uczniami z niedosłuchem

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • wzbogacenie wiedzy uczestników na temat organizacji kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
  • uporządkowanie wiedzy uczestników na temat zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez surdopedagoga
  • omówienie kwestii dostosowania warunków kształcenia i dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z niedosłuchem
  • udoskonalenie umiejętności rozwijania kompetencji językowych dziecka/ucznia z niedosłuchem adekwatnie do jego potrzeb komunikacyjnych

Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem – Treści szkoleniowe:

  1. Organizacja kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
  2. Co robi surdopedagog w zespole do spraw WOPFU i IPET dla dziecka z niedosłuchem?
  3. Planowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjnych w IPET i dzienniku zajęć
  4. Praktyczne aspekty dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z niedosłuchem w przedszkolu i szkole
  5. Przykłady dobrych praktyk – rozwijanie języka u dzieci/uczniów z niedosłuchem

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej

Szkolenie pt. Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.