Po całym roku wypaleni, zmęczeni i z siebie … (nie)zadowoleni?

120,00 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli chcących zadbać o swój dobrostan psychiczny, zwłaszcza pod koniec roku szkolnego

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 15 maja 2024 r. (środa) w godz. 18.00 – 21.00

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

 Adresaci: 

nauczyciele wszystkich etapów i przedmiotów, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy i ci, którzy są zainteresowani tematem

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele:

  • Zapoznanie uczestników szkolenia ze specyfiką wypalenia zawodowego oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat profilaktyki wypalenia zawodowego i wskazanie kierunków do własnego rozwoju i zaopiekowania się sobą, jako czynnika chroniącego

Treści programowe:

1. Zapoznanie uczestników z definicją i specyfiką wypalenia zawodowego
2. Zachowania, które prowadzą do wypalenia zawodowego i sygnały ostrzegawcze
3. Przyczyny, stopnie i etapy wypalenia zawodowego
4. Praca z wypaleniem, czyli krok po kroku w stronę wsparcia
5. Profilaktyka wypalenia zawodowego
6. Praca z innymi, czyli analiza funkcjonowania w relacjach, w minionym roku szkolnym
7. Nauczyciel zaopiekowany, czyli jak wspierać siebie i dbać o własny wzrost – droga do zaopiekowania się sobą

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

  • prezentacja z treściami szkoleniowymi
  • linki do wykorzystanych materiałów

Prowadząca:

Elżbieta Sobaszekmgr Elżbieta Sobaszek – absolwentka psychologii na kierunku Psychologia w specjalności Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Koordynator województwa lubelskiego w projekcie „Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce”. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela – specjalisty, dyrektora przedszkola oraz szkoły podstawowej. Edukator, szkoleniowiec oraz prelegent na konferencjach naukowych i kuratoryjnych organizowanych dla dyrektorów. Obecnie słuchaczka szkolenia podyplomowego z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży z elementami III fali oraz w trakcie uzyskiwania statutu doradcy ds. dostępności uczenia się. Twórczyni innowacji pedagogicznych i autorskich programów do warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktycznej, jak np. „Jak nie wpaść w sieci uzależnień?”, „Zdrowie psychiczne też ważne!”.